Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya: col·laborar i compartir per millorar el sistema universitari i de recerca

26.000 tesis introduïdes a TDX!

La UAB ha afegit la tesi número 26.000 al repositori TDX. El treball ha estat escrit per Cindy Vanessa Ballardo Matos i tracta sobre la valorització de residus sòlids orgànics com a substrat per al creixement del Bacillus Thuringiensis utilitzant la Fermentació en Estat Sòlid (FES).

Acte de presentació del PRC

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha presentat de forma oficial el Portal de Recerca de les Universitats de Catalunya (PRC), l'espai web d’accés obert que recull i difon el conjunt de l’activitat de recerca de les universitats catalanes.

Itconic es connecta al CATNIX a 1 Gbps!

La companyia de serveis IT s’ha connectat aquest gener al Punt Neutre d’Internet a Catalunya (CATNIX) a 1 Gbps.

    Casos d'èxit

    Simulacions d'aerodinàmica per al disseny d'un monoplaça

    El CSUC ha col·laborat amb l'equip ETSEIB MotorSport, de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el disseny i construcció del monoplaça que han confeccionat per participar en l'edició de 2014 de la Formula Student.