Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya: col·laborar i compartir per millorar el sistema universitari i de recerca

El grup de compra estalvia un 13% en la factura elèctrica

Quinze universitats i centres de recerca, integrades en el grup de compra CSUC, estalviaran 1,73 milions d’euros el 2014, un 13% en el total de les seves factures de la llum.

El servei d'e-Logs, en marxa!

S'ha posat en funcionament el servei d’evidències electròniques o e-Logs, una plataforma de custòdia d’evidències digitals que està adreçada a les universitats membres de l’ACUP.

Publicada la licitació per a la contractació conjunta de gas natural

Aquesta licitació reuneix 18 institucions organitzades en el grup de compra GAS CSUC-2015 i el seu import anual és de 4,6 M€ (IVA exclòs).

    Casos d'èxit

    Simulacions d'aerodinàmica per al disseny d'un monoplaça

    El CSUC ha col·laborat amb l'equip ETSEIB MotorSport, de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el disseny i construcció del monoplaça que han confeccionat per participar en l'edició de 2014 de la Formula Student.