Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya: col·laborar i compartir per millorar el sistema universitari i de recerca

Participació oberta per a la compra conjunta de gas

S'ha iniciat la fase de recopilació d'informació per preparar la compra de gas per a les universitats i centres de recerca que hi vulguin participar.

TAC’14, presentacions disponibles

La TAC’14 ha tingut lloc el 26 de juny a l’FNOB sota el lema “Serveis al núvol amb l’Anella Científica”.

Memòria d'activitats

Ja pots consultar la Memòria d'activitats de 2013 en la seva versió digital. Hi trobaràs l'explicació detallada de l'activitat realitzada pel Consorci.

    Casos d'èxit

    Cercant l'empremta evolutiva en el funcionament dels ecosistemes

    Emili O. Casamajor lidera el grup de recerca d'ecologia microbiana molecular del Centre d'Estudis Avançats de Blanes-CSIC que estudia quines mutacions en proteïnes clau són les que han donat avantatges adaptatius als microorganismes implicats en cicles biogeoquímics d'importància global.