Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya: col·laborar i compartir per millorar el sistema universitari i de recerca

Presentacions disponibles

Ja podeu veure el vídeo de les presentacions de la Trobada de l'Anella Científica (TAC'16) o bé, visualitzar-les a l'Slideshare.

Estalviats 3,6 milions d'euros en gas en 2 anys

La subhasta del 5 de maig ha permès afegir 423.000 euros per al 2017 al 1.595.000 euros obtinguts a l'anterior subhasta per al 2016.

Recerca i supercomputació: compartint memòries i avançant el futur

Ja estan disponibles totes les presentacions de la 12a edició de la Jornada Catalana de Supercomputació (JOCS'16).

L'ICN2 es connecta a l'Anella Científica!

La connexió s'ha establert aquest mes de maig a una velocitat d'1 Gbps.

    Casos d'èxit

    Simulacions d'aerodinàmica per al disseny d'un monoplaça

    El CSUC ha col·laborat amb l'equip ETSEIB MotorSport, de la Universitat Politècnica de Catalunya, en el disseny i construcció del monoplaça que han confeccionat per participar en l'edició de 2014 de la Formula Student.