Association for Computing Machinery (ACM)

Base de dades que inclou el text complet de les revistes i actes de congressos publicats per ACM.

Recurs: e-subscrit

URL: http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM&CFID=38733276&CFTOKEN=73636304

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Revista

Àrea de coneixement: Informàtica

Matèria: Enginyeries

Idioma: Anglès

Proveïdor: Association for Computing Machinery (ACM)

Anys disponibles: A partir dels 1950s, depenent de la publicació

Títols inclosos: Podeu consultar la llista de títols (1.149)

De proveïdor:

Search tips: http://portal.acm.org/search_help.cfm (en anglès)

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a les llicències signades amb la mediació del CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdL, URV, UOC, UJI i UIB.