BGP Large Communities

Data: 
10-04-2018 14.30 a 15.30
Lloc: 
Sala de Conferències, CSUC, Edifici Annexus, Gran Capità s/n, Barcelona

Maria Isabel Gandia (CSUC).

Les BGP large communities (communities BGP grans) són un atribut recentment acceptat (RFC 8092) del protocol BGP i proporcionen un mecanisme fàcil de senyalitzar informació entre diferents sistemes autònoms que parlen aquest protocol. Així, serveixen per informar o indicar accions a fer per part d'altres sistemes autònoms.

Les BGP large communities estan formades per tres enters de 4 bytes, separats per dos punts i s'adapten a les polítiques d'encaminament avançades també amb els Sistemes Autònoms de 4 bytes.

En aquesta presentació, que s'emmarca dins de la 21a edició de la reunió d'ESNOG /GORE (España Network Operators Group / Grupo de Operadores de Red Españoles), es farà un breu resum del que suposen les BGP large communities i els sistemes operatius que les suporten.

Trobareu més informació al web d'ESNOG.