Biblioteca Cochrane Plus

Conjunt de bases de dades bibliogràfiques, de resums i d'articles a text complet sobre medicina basada en l'evidència.

Recurs: e-subscrit

URL: http://www.bibliotecacochrane.com/

Tipus d'accés: Subscrita

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Medicina

Matèria: Ciències de la salut

Idioma: Castellà

Proveïdor: Update Software Ltd.

Títols inclosos:

Recursos inclosos:

 • Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas
 • Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos
 • Bandolera
 • Informes de gestión clínica y sanitaria
 • Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
 • Kovacs (Revisiones del dolor de espalda)
 • Acerca de la Colaboración Cochrane
 • The Cochrane Database of Systematic Reviews
 • Database of Abstracts of Reviews of Effects
 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
 • Cochrane Database of Methodology Reviews
 • Cochrane Methodology Register (CMR)
 • About the Cochrane Collaboration
 • Health Technology Assessment Database (HTA)
 • NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents.

Condicions d'accés:

Punts d'accés: qualsevol ordinador amb connexió a internet. Subscripció realitzada pel Ministerio de Sanidad y Consumo per a tot l'estat espanyol. S'accedeix als recursos pitjant el botó "Acceder sin contraseña" que es troba a la pàgina d'inici.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat.