Condicions d'ús

En aquest repositori hi poden participar aquelles institucions que desitgin difondre els seus documents de recerca. Per fer-ho possible cal:

  • Sol·licitar formalment la participació

  • Signar un conveni de col·laboració

  • Responsabilitzar-se de la sol·licitud dels permisos als autors dels documents per a la seva inclusió en aquest repositori

  • Decidir i definir quina estructura tindrà la institució a RECERCAT, quin procediment de treball es farà servir i quines persones hi intervindran

  • Personalitzar l'espai de la institució

  • Introduir la informació dels documents i el text complet seguint les normatives i directrius tècniques i legals que estableixi l'Àrea de Ciència Oberta del CSUC

  • Assumir el cost econòmic de participació