El préstec interbibliotecari (PI)

El servei de préstec interbibliotecari (PI) permet que els usuaris de les biblioteques pugin endur-se llibres en préstec d'altres biblioteques i fer petició de còpies. Es gestiona amb la mediació dels serveis de PI de cada institució.

Les biblioteques de les institucions membres funcionen amb el PUC, però segueixen emprant el préstec interbibliotecari (PI) per a l'obtenció de còpies i la circulació de documents que no es presten a través del PUC (per exemple, la bibliografia recomanada, les obres, de referència, les revistes o el llibre antic).

A través del PI també es serveixen les peticions de préstec entre els membres de les biblioteques del CSUC i les institucions associades que no estan incorporades al PUC, els altres integrants del CCUC i institucions de fora del CSUC.
 

Adreces de contacte dels serveis de PI:

Clicant sobre el mapa pots veure el llistat de les institucions participants en cada punt geogràfic:


Com fer una petició?

Per accedir al préstec interbibliotecari es pot fer una petició des de:

  • El CCUC, clicant a "Com trobar-lo".
  • La interfície del PUC, clicant a "+ Biblioteques".
  • El web de cada institució.

Tarifes
 

Les tarifes de PI per a l'usuari són les que determina la seva institució. Les tarifes internes entre biblioteques les acorda anualment el CSUC.