Condicions d'ús

Els criteris per a la incorporació d'institucions al CCUC són els següents:

  • Haver sol·licitat formalment l'ingrés com a usuari del CCUC.

  • Estar en condicions tècniques per incorporar-se al CCUC.

  • Incorporar al CCUC un fons bibliogràfic (i registres bibliogràfics) d'interès manifest per als usuaris del CCUC.

  • Assumir el compromís de regir-se per les normatives i directrius tècniques que estableixi l'Oficina tècnica del CCUC.

  • Assumir el compromís econòmic que comportarà la participació en el CCUC.

  • Assumir el compromís de no cedir o comercialitzar els registres bibliogràfics que s'hagin copiat del CCUC.

  • Fer els registres bibliogràfics que s'hagin d'incloure al CCUC en llengua catalana.