Condicions d'ús

Les institucions que s'integren són aquelles biblioteques del Sistema Bibliotecari de Catalunya aprovades per la Comissió de Gestió del GEPA. La participació de les institucions es formalitza de la següent manera:

  • Les institucions interessades s'hauran d'adreçar al Departament de Cultura, al Departament competent en Universitats o bé al CSUC.

  • Un cop formalitzades les peticions seran trameses a la Comissió de Gestió del GEPA, que decidirà la seva acceptació i informarà a la institució de l'acord pres.

  • El CSUC informarà a la institució dels requeriments tècnics, els processos utilitzats en les càrregues de documentació i tots els criteris que siguin necessaris.

  • Les institucions acceptades per la Comissió de Gestió assumiran un compromís econòmic anual per a la participació a l'equipament GEPA.