Condicions d'ús

L'MDC està oberta a la col·laboració d'institucions de Catalunya que desitgin difondre les seves col·leccions especials digitalitzades relacionades amb Catalunya i/o el seu patrimoni i amb documents de caràcter predominantment gràfic. Per fer-ho possible cal:

  • Sol·licitar formalment la participació

  • Signar un conveni de col·laboració

  • Responsabilitzar-se dels drets de propietat intel·lectual

  • Assumir la digitalització i el compromís de complir les normatives i directrius tècniques i legals que estableixi l'Àrea de Ciència Oberta del CSUC

  • Personalitzar l'espai de la col·lecció i introduir la informació dels documents i el text complet

  • Assumir el cost econòmic de participació en cas que se superin els 2 GB d'ocupació (equivalen aproximadament a unes 2.000 imatges)