L'acord d’accés a les biblioteques

Es tracta d'un acord perquè les biblioteques membres del CSUC facilitin mútuament l'accés a membres de les altres institucions consorciades.