El préstec consorciat (PUC)

El préstec consorciat (PUC) és un servei gratuït que permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del Consorci sol·licitar i tenir en préstec documents d'una altra biblioteca del CSUC.

Les biblioteques universitàries participants en el PUC són la UB, la UAB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL, la URV, la UOC, la URL, la UVic-UCC, Tecnocampus i la Biblioteca de Catalunya.

Són usuaris d'aquest servei els membres de les institucions del CSUC que pertanyen a les següents tipologies:

  • Estudiants de grau, de 1r i de 2n cicle.
  • Estudiants de postgrau, de 3r cicle, màster i doctorands.
  • Personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la Biblioteca de Catalunya.
  • Personal d'administració i serveis de les universitats i treballadors de la Biblioteca de Catalunya.
  • Altres usuaris autoritzats per la seva institució per a fer ús d'aquest servei.

Els usuaris han d'estar registrats en la base de dades de la seva institució i no han d'haver superat la data de caducitat ni trobar-se bloquejats en el servei de préstec de documents de la seva biblioteca. Si un usuari està suspès de préstec en la seva biblioteca ho estarà també del PUC.

Els documents a préstec són:

  • Tots els de les biblioteques del CSUC, excepte els que cada biblioteca pugui excloure, com ara bibliografia recomanada, obres de referència, revistes o llibre antic.
  • Si la pròpia institució té algun exemplar disponible, l'usuari no pot sol·licitar el document a través del CCUC. En aquest cas pot fer la petició a través del catàleg de la pròpia institució.

Nombre de documents i dies de préstec:

Tipus d'usuariNúmero de documentsDies documents impresosDies Àudiovisuals
Estudiants de grau, 1r i 2n cicle4105
Estudiants de postgrau, 3r cicle, màsters i doctorands8205
Personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la Biblioteca de Catalunya8205
Personal administratiu i serveis de les universitats i treballadors de la Biblioteca de Catalunya8205
Altres usuaris autoritzats4105

El nombre màxim de documents inclou tant els que l'usuari hagi sol·licitat o tingui en préstec per PUC com els que estiguin retornant-se a la institució on pertanyen.