Condicions d'ús

TDX és obert a la participació de qualsevol universitat espanyola. Per fer-ho possible cal:

  • Sol·licitar formalment la participació

  • Signar un conveni de col·laboració

  • Responsabilitzar-se de la sol·licitud dels permisos als autors de les tesis per a la seva inclusió en aquest repositori

  • Personalitzar l'espai de la universitat

  • Introduir la informació de les tesis i el text complet seguint les normatives i directrius tècniques i legals que estableixi l'Àrea de Ciència Oberta del CSUC.

  • Assumir el cost econòmic de participació