La capacitat d'unir fàrmacs

Evolució temporal: Nombre de noves entitats químiques aprovades per l’FDA (línia negra) respecte a la despesa en recerca farmacèutica als EUA (barres vermelles).

Xavier Barril i F. Javier Luque lideren el grup de Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs (Departament de Fisicoquímica, Facultat de Farmàcia, UB) que basa el seu estudi en intentar unir fàrmacs per incrementar la seva efectivitat.

El tractament farmacològic destaca per la seva versatilitat, facilitat d’aplicació i eficàcia. Però, ni els avenços biomèdics de les darreres dècades, ni un increment del 1.000% en la despesa han fet augmentar la productivitat de la recerca farmacèutica.

El grup de Barril i Luque, usuaris del Servei de Disseny de Fàrmacs, té per objectiu eliminar incerteses en el procés de selecció de dianes terapèutiques, desenvolupant noves eines que permeten identificar aquelles proteïnes que poden ser modulades per l’acció de fàrmacs. Les dianes terapèutiques són, en paraules del biòleg Emil Fisher, el pany al qual li correspon una activitat biològica i el fàrmac, la clau que el modifica.