Noves eines per a l’estudi del temps espacial

Blai Sanahuja, catedràtic de la Universitat de Barcelona, dirigeix un grup de recerca destinat a conèixer el funcionament de les tempestes solars i d’altres fenòmens que alteren el geoespai. El projecte inclou el desenvolupament d'aplicacions per predir aquests fenòmens i apaivagar els seus efectes a l’espai interplanetari, a l’atmosfera i a la Terra.

El grup dirigit per Sanahuja és un equip de recerca internacional en física de la relació Sol-Terra i meteorologia espacial i aquest projecte s’emmarca en el programa ‘Conscienciació de la situació a l’espai’ o SSA (Space Situational Awareness) de l’Agència Espacial Europea.

Al Sol s'hi produeixen fenòmens eruptius molt violents entre els que hi ha fulguracions i ejeccions de matèria coronal (ECM). Tot i que la Terra està protegida dels efectes d'aquests fenòmens pel seu camp magnètic, aquesta protecció no és total. I hi ha conseqüències en diferents àmbits, com sistemes de comunicació via satèl·lit o sistemes de control ferroviari, que comporten pèrdues socieconòmiques importants. A això se suma el fet que aquests efectes no es poden predir.

Un dels objectius de la meteorologia espacial és, tal i com afirma Sanahuja, poder preveure fluxos de partícules per l'activitat solar. El paper de centres de supercomputació, com el CESCA o el Centrum voor PlasmaAstrofysica de la Universitat Catòlica de Lovaina, és fonamental per dur a terme aquest tipus de recerca.