Descripció i ús

El CSUC ofereix un servei especialitzat a universitats i entitats del seu entorn consistent en l'adquisició de béns i serveis mitjançant la participació i col·laboració de tots ells, aprofitant sinèrgies, sumant coneixements i adaptant-se a les seves necessitats, amb un enfocament específic per cada compra. L'objectiu no és sols aconseguir estalvis sinó també millorar la gestió. L'adhesió dels centres és voluntària i es paga una quota al principi de l'any en funció del volum de compra per finançar les despeses de la compra.

Alguns dels avantatges que aporta a les institucions que hi participen són:

 • Estalvis: tant pel volum com per la professionalització de la compra la força del grup permet obtenir preus més baixos.
   
 • Simplificació de la tramitació: gràcies al treball col·laboratiu de definició, les tasques de licitació i tramitació queden centralitzades en el CSUC reduint la càrrega de treball per les entitats participants.
   
 • Millors pràctiques i compartició d'experiència, perquè el propi procés col·laboratiu promou la transferència de coneixement entre les institucions participants.
   
 • Força en la interlocució davant els proveïdors.
   
 • Benchmark.

Contacte

Si vols més informació sobre aquest servei:

Elena Parpal
Cordinadora de Compres Conjuntes
93 205 6783
elena [dot] parpalatcsuc [dot] cat