Comunicacions

Per al món acadèmic i de recerca és imprescindible disposar de xarxes de comunicacions avançades. Al CSUC gestionem infraestructures com l'Anella Científica, que ofereix velocitat, fiabilitat, seguretat i flexibilitat.

 • Anella Científica

  Connectem institucions de l'àmbit acadèmic i de recerca a Catalunya amb una xarxa de gran capacitat, l'Anella Científica. Amb internet d'alta velocitat, IPv4 i IPv6 nadiu, circuits dedicats i serveis avançats com multicast.

 • Serveis en xarxa

  Proporcionem diversos serveis que milloren l'ús de la xarxa i permeten treure'n el màxim rendiment, usant-la per a realitzar videoconferències, cursar-hi trucades telèfoniques...

 • Eduroam

  Facilitem la connexió a internet quan visites una altra institució. Eduroam (contracció d'education roaming) és el servei mundial de mobilitat segura desenvolupat per a la comunitat acadèmica i de recerca.

 • Mitigació d’atacs de DDoS

  Disposem d’un servei de mitigació d’atacs de DDoS per a l’Anella Científica.

 • Seguretat

  Disposem d'eines i mecanismes per detectar i prevenir possibles incidents de seguretat i per coordinar la seva resolució en cas que es produeixin.

 • RedIRIS a Catalunya

  Allotgem el node de la xarxa acadèmica i de recerca estatal RedIRIS, mitjançant la qual les institucions de l'Anella Científica es connecten a la resta d'internet.

 • Punt Neutre d'Internet a Catalunya: CATNIX

  Agilitzem les comunicacions entre ciutadans i empreses a internet. Al CATNIX, operadors, proveïdors de continguts i de serveis i l'Anella Científica, entre d'altres, intercanvien localment el tràfic de les seves xarxes a Catalunya.