Eines per a la xarxa

Donem accés a diverses eines per consultar l'amplada de banda utilitzada, el tipus de tràfic generat, la velocitat d’accés a la xarxa, etc.

 • Panell de monitoratge de l'Anella Científica

  Mostra l'estat de les connexions del troncal així com de diferents serveis de l'Anella Científica, amb estadístiques d'ús en temps real.

 • Proves de càrrega

  Permeten comprovar la capacitat del punt d'accés d'una institució.

 • Multicast dbeacon

  Monitora la connectivitat del multicast per detectar possibles incidències en la recepció del tràfic.

 • Estadístiques SNMP en línia (CACTI)

  Proveeix els usuaris d'informació sobre el tràfic dels seus punts d’accés en temps real.

 • SMARTxAC

  Millora la detecció de situacions anòmales a través del control del tràfic de cada punt d'accés.

 • Test de velocitat Speedtest

  Permet comprovar la qualitat de la connexió a internet, mesurant tant les velocitats de pujada i de baixada i la latència.

 • Network Diagnostic Test MLab

  Aquest node inclou diverses eines per provar la connexió, la qualitat i la neutralitat de la xarxa.