Panell de monitoratge de l'Anella Científica

El panell de monitoratge de l'Anella Científica mostra l'estat de les connexions del troncal així com de diversos serveis de l'Anella Científica, amb estadístiques d'ús en temps real.

Dins el panell es pot accedir, d'una banda, a la informació sobre el tràfic dels diferents nodes de l'Anella Científica, el de Campus Nord i el de Telvent, i del tràfic entre els enllaços de l'Anella amb el CATNIX i entre l'Anella i RedIRIS. Es pot comprovar tan l'estat d'operació de la connexió com la capacitat de l'enllaç que s'està utilitzant, tant de tràfic enviat com rebut.

D'altra banda, l'eina també ofereix la comprovació de l'estat de diversos serveis de l'Anella Científica, com ara el DNS, el DNS resolver, el proxy, Eduroam i l'FTP i es mostren estadístiques del temps en realitzar una sèrie de comprovacions.

Del DNS i el DNS resolver es fa una comprovació recursiva del domini csuc.cat; del proxy es realitzen consultes web; d'Eduroam es verifica la connexió d'un usuari mitjançant el proxy-radius, i de l'FTP es té en compte el login i la descàrrega d'un fitxer de 100 MB.

Tota la informació es dóna en temps real, de manera que es permet una actuació proactiva en cas d'incidència d'alguna de les connexions o serveis. La informació sobre l'estat de les connexions i els serveis és pública. Els representants de les institucions connectades a l'Anella Científica disposen, a més, d'accés a estadístiques més detallades també en temps real.