Test de velocitat i diagnosi NDT

Molts dels problemes de rendiment de la xarxa es produeixen dins o a prop de l'ordinador de l'usuari. Aquests problemes inclouen, per exemple, una configuració incorrecta dels buffers TCP a l'ordinador de l'usuari o problemes amb la infraestructura de xarxa local.

L'eina de diagnosi de la xarxa (NDT, Network Diagnostic Tool) proporciona proves de rendiment i de configuració de la xarxa de l'usuari. Recull els resultats de la prova, registra l'adreça IP de l'usuari, la velocitat d'enviament i de descàrrega de la informació, l'encapçalament i les variables del protocol de control de transmissió (TCP) de la prova.

L'NDT està dissenyat per identificar, de forma ràpida i fàcil, un conjunt específic de condicions que se sap que influeixen en el rendiment de la xarxa. Proveeix de resultats en diferents nivells, cosa que facilita visualitzar-los i entendre'ls més fàcilment. Aquests resultats poden ser enviats per correu electrònic a l'administrador per ajudar en la fase de resolució de problemes.