Tests de velocitat

Molts dels problemes de rendiment de la xarxa es produeixen dins o a prop de l'ordinador de l'usuari. Aquests problemes inclouen, per exemple, una configuració incorrecta dels buffers TCP a l'ordinador de l'usuari o problemes amb la infraestructura de xarxa local.

Per prevenir i reconèixer aquests problemes disposem de dues eines: el Network Diagnostic Tool (NDT), que forma part de la plataforma d'eines M-Lab i el test de velocitat del CATNIX.


M-Lab
 

CSUC disposa d'un node M-Lab (Measurement Lab), instal·lat al CATNIX, que permet que les proves fetes amb les seves eines, com ara l'NDT, es facin localment contra el CSUC, amb una latència molt baixa.

M-Lab és un projecte creat per l'Open Technology Institute (OTI) de New America, el Consorci PlanetLab, Google Inc. i investigadors acadèmics que inclou eines per provar la connexió, la qualitat i la neutralitat de la xarxa.

Una de les eines més destacades que inclou la plataforma M-Lab és el test de velocitat i diagnosi NDT. L'eina de diagnosi de la xarxa (NDT, Network Diagnostic Tool) proporciona proves de rendiment i de configuració de la xarxa de l'usuari. Recull els resultats de la prova, registra l'adreça IP de l'usuari, la velocitat d'enviament i de descàrrega de la informació, l'encapçalament i les variables del protocol de control de transmissió (TCP) de la prova.

L'NDT està dissenyat per identificar, de forma ràpida i fàcil, un conjunt específic de condicions que se sap que influeixen en el rendiment de la xarxa. Proveeix de resultats en diferents nivells, cosa que facilita visualitzar-los i entendre'ls més fàcilment. Aquests resultats poden ser enviats per correu electrònic a l'administrador de la xarxa per ajudar en la fase de resolució de problemes.

Les mesures dutes a terme des del node M-Lab són actives, és a dir, que només s'executen quan algun usuari les executa de forma manual. No supervisen de manera passiva la connexió. Les proves fetes amb M-Lab no descarreguen ni carreguen fitxers cap a o des del dispositiu de l'usuari que les genera. En lloc d'això, les proves mesuren la manera en què la xarxa respon a un flux sintètic de dades generat per la prova individual específicament per al mesurament.

Totes les dades recopilades pels nodes de M-Lab són públiques i estan disponibles per a la seva descarrega, permetent així als investigadors fer recerca amb els seus resultats. Les proves també han estat creades amb codi lliure per investigadors.

A més de l'NDT, altres eines que recull M-Lab són:

  • NPAD (Network Path & Application Diagnostics), diagnostica una sèrie de problemes comuns de rendiment de la xarxa que afecten la darrera milla i els sistemes finals dels usuaris.
  • Neubot és un bot d'internet de programari lliure desenvolupat i mantingut pel Nexa Center for Internet & Society, que recull dades de rendiment de la xarxa útils per investigar la neutralitat de la xarxa.
  • BISmark és una plataforma basada en OpenWRT que mesura el rendiment i el tràfic de proveïdors de serveis d'internet (ISP) dins de les xarxes domèstiques.
  • Paris Traceroute recopila informació de la ruta de xarxa per a totes les connexions utilitzades per les proves de mesurament que s'executen a la plataforma M-Lab.
  • Open Observatory of Network Interference (OONI) és una sonda innovadora i complexa destinada principalment a investigadors d'interferències de xarxa.
  • MobiPerf és una aplicació de codi obert per mesurar el rendiment de la xarxa a les plataformes mòbils.
  • Reverse Traceroute mesura la ruta de xarxa d'un usuari a partir dels punts finals de la xarxa seleccionats i proporciona una font d'informació abundant sobre l'encaminament i la topologia de la xarxa.
  • SideStream recopila estadístiques sobre les connexions TCP usades per les eines de mesurament que s'executen a la plataforma M-Lab.


Test de velocitat del CATNIX
 

Aquesta eina permet mesurar la qualitat de la connexió a internet de manera fàcil pels usuaris, proporcionant les velocitats de pujada i de baixada i la latència. El programari, molt estès arreu del món, ha estat desenvolupat per Ookla, una companyia nord-americana fundada el 2006 capdavantera en aplicacions de mesura d'amplada de banda i diagnòstic de xarxa.

El test de velocitat del CATNIX té com a avantatge, en comparació amb altres de similars, la seva independència de l'operador que proveeix la connexió a internet. Un altre és la seva ubicació al punt neutre, que proporciona una mínima latència. A més, disposa d'una interfície amigable i ràpida, que permet la seva utilització des de qualsevol tipus de dispositiu, com ara mòbils i tauletes.