Descripció del servei

Les institucions acadèmiques i de recerca poden gaudir d'un autoservei d'infraestructura al núvol per tal de cobrir les necessitats de les seves aplicacions en un entorn flexible, eficient i segur.

Infraestructura al núvol en aquest context es refereix als recursos virtualitzats (computació, emmagatzematge i xarxes) que es proporcionen dins dels centres de dades del Consorci, permetent a l'usuari l'accés a una infraestructura parametritzable amb una orientació a la que anomenen centres de dades virtuals.

Oferim aquesta infraestructura en dues modalitats:

  • Servidors gestionats: aquesta modalitat inclou l’assistència tècnica, operació i manteniment de la infraestructura i, a més, suport d’incidències i actualització i manteniment del programari base (sistema operatiu).
  • Pagament per ús: aquesta modalitat proporciona una plataforma d’autoservei per a la gestió dels servidors, xarxes i l'emmagatzematge assignat.
Contacte

Si vols més informació tècnica sobre aquest servei:
sahatsuport [dot] csuc [dot] cat

Si vols més informació general sobre el servei o contractar-lo:
portalsatsuport [dot] csuc [dot] cat