Descripció del servei

El servei de mitigació d'atacs DDoS és una solució basada en l'equipament d'Arbor amb la col·laboració de l'integrador Satec que permet detectar, mitigar i generar informes automàtics dels atacs de DDoS.

L'equipament està format per un servidor SP-7000 i un TSM 2800.


La plataforma permet la detecció d'atacs de DDoS fora de línia mitjançant Netflow i la seva mitigació desviant el tràfic atacat mitjançant el protocol d'encaminament dinàmic BGP, sense desviar o interferir en la resta del tràfic regular o de projectes de la resta d'institucions.

El tràfic que analitza és el provinent de RedIRIS, el generat pels membres del CATNIX i de la connexió de l'Anella Científica amb el seu proveïdor comercial.

A més, la plataforma permet la generació d'informes de tràfic, d'alertes i de mitigacions que s'envien mensualment a les entitats usuàries. La seva personalització afavoreix establir paràmetres de detecció únics d'atacs perquè siguin eficaços segons les necessitats de cada institució usuària.