Tipus d'atacs de DDoS

En els darrers anys, els atacs DDoS s'han incrementat exponencialment, ampliant-se també el radi d'acció dels atacants. Les universitats i centres de recerca poden ser víctimes d'atacs volumètrics, que bloquegen les comunicacions, fent inviable solucionar el problema dins la pròpia institució.

Altres tipus, com els atacs de saturació de les taules d'estat dels equips de xarxa, tampoc es poden aturar un cop l'equip de frontera cau a causa de l'atac, fent inaccessible la xarxa.

Finalment, els atacs a nivell d'aplicació poden deixar fora de línia serveis importants en períodes crítics.