Descripció i topologia

RedIRIS-NOVA és una xarxa basada en fibra fosca i tecnologia òptica, formada per 15 anells de fibra i una seixentena de punts de presència, dos d'ells a Catalunya. El primer, ubicat al Campus Nord, disposa de diverses lambdes (longitud d'ona) de 10 Gbps de les quals tres són de tràfic regular de l'Anella Científica, dues per la interconnexió entre els nodes de Campus Nord i Itconic, i la resta estan destinades a projectes especials (PIC, BSC, i2CAT...).

El segon, a Itconic, es connecta també amb tres lambdes de 10 Gbps per al tràfic regular i dues per la interconnexió entre els nodes de Campus Nord i Itconic.

A nivell d'IP això implica que el node de Campus Nord de l'Anella Científica es connecta al node de València, mentre que el d'Itconic es connecta al node de Saragossa.

L'estructura mallada de la xarxa estatal optimitza la distribució de càrrega i ofereix una millor redundància.

Pel que fa a la connectivat externa, RedIRIS està connectada amb la xarxa de recerca panaeuropea, Géant, i amb els punts neutres CATNIX, a Barcelona, i Espanix, a Madrid. També es connecta amb la xarxa de recerca portuguesa FCCN i disposa de diverses sortides internacionals amb línies comercials.