Els nodes

Els nodes de RedIRIS-NOVA a Catalunya (Campus Nord i Itconic) disposen de diversos equips òptics Alcatel-Lucent 1626 Light Manager amb fonts redundades, i de gestió (commutador, servidor i accés fora de banda).

A més, el de Campus Nord també disposa d'equips de nivell 2 (Juniper EX4200) i de nivell 3 (Juniper M10i) per a alguns projectes especials i connexions IP, com l'enllaç amb les Illes Balears i la connexió amb el CATNIX, etc.

Els nodes de Campus Nord i Itconic proporcionen les connexions amb l'Anella Científica. A Campus Nord hi ha 9 connexions de 10 Gbps: 3 pel tràfic regular, 4 per a projectes especials i 2 per a la connexió interna de l'Anella Científica. A més, hi ha una altra connexió per l'equip EX4200 i una altra per a un projecte. A Itconic, hi ha 5 connexions, 3 són per la sortida de backup de l'Anella i 2 més equivalents a la connexió interna de l'Anella Científica.