Col·laboracions amb organismes

L'Equip de Resposta a Incidents de Seguretat (CSUC-CSIRT) es coordina amb altres grups de resposta a incidents existents i estableix lligams de col·laboració amb les forces policials per al tractament d'incidències de seguretat a l'Anella Científica.

Algunes de les institucions amb les que col·laborem són les següents:

  • CESICAT-CERT, equip de seguretat del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.
  • IRIS-CERT, servei de seguretat de la xarxa acadèmica i de recerca estatal, RedIRIS.
  • esCERT-UPC, equip de seguretat per a la coordinació d'emergències telemàtiques de la UPC.
  • CCN-CERT, equip de resposta a incidents del Centro Criptológico Nacional (CCN), que depén del Centro Nacional de Inteligencia.
  • INTECO-CERT, equip de resposta a incidents de seguretat de l’Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO).

També participem en diferents fòrums o associacions de professionals de seguretat, que permeten disposar d’informació i contactes de primera mà en la detecció, contenció i resolució dels diferents incidents que es puguin produir. Alguns dels grups en què participem són:

  • ABUSES, gestiona incidents de seguretat i difón mesures reactives i proactives per resoldre incidents de seguretat relacionats amb correu brossa, distribució de continguts no autoritzada, infeccions per codi maliciós, etc.
  • TF-CSIRT, de Terena, on els membres dels equips de resposta a incident de seguretat (CSIRT) poden intercanviar experiències i coneixements en un entorn confiable.
  • Foro ESNOG, del grup d'operadors de xarxa espanyols.
  • Trusted Introducer (TF-CSIRT), és una plataforma europea de confiança on CSUC-CSIRT es troba registrat i validat com equip de resposta a incidents.