Descripció del servei

El servei de seguretat informàtica dóna suport a les institucions connectades a l'Anella Científica en temes de seguretat a la xarxa.

Els serveis que oferim a totes les institucions adherides a l'Anella Científica estan sotmesos a les condicions establertes a la política de seguretat del CSUC, a la política d'ús de l'Anella Científica i, en general, a l'ordenament jurídic d'aplicació com ara l'Esquema Nacional de Seguretat per a l'àmbit de l'administració electrònica.

Un element bàsic és la política de seguretat del CSUC, que defineix un marc d'actuació per garantir la protecció dels equips i de la infraestructura de xarxa. També vetlla per la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació tant pròpia com la dels serveis oferts. Aquesta política ha estat creada en col·laboració amb les universitats consorciades i està disponible per totes les institucions de l'Anella Científica que vulguin consultar-la.

La política d'ús de l'Anella Científica vetlla per la legalitat, l'honradesa, la confidencialitat i la propietat intel·lectual i industrial. Les institucions adherides han de donar a conèixer als seus usuaris les condicions d'ús de l'Anella Científica i fer-se responsables del seu compliment a la seva institució.

Amb el servei de seguretat informàtica responem de manera coordinada a les diferents incidències de seguretat produïdes, com ara infeccions per codi maliciós (virus, cucs, marcadors...), atacs de denegació de servei, infraccions de drets d’autor, correu brossa, frau basat en pesca electrònica, etc.