Servidor de temps

Un servidor de temps NTP (Network Time Protocol) permet sincronitzar els rellotges dels sistemes informàtics. El servei NTP es basa en una jerarquia de servidors, sovint integrats en els equips de xarxa, anomenats Stratum. El nivell més alt, el 0, proporciona el temps i cada nivell de la jerarquia indica el nombre de salts al rellotge de referència, el 0. Els canvis d'Stratum no comporten pèrdua de fiabilitat.

Disposem d'un servidor a cada node de presència del CSUC: CSUC-CN, a les instal·lacions del CSUC al Campus Nord, i CSUC-T, a Itconic. Així, en cas de caiguda d'un dels servidors, automàticament es farà servir l'altre, aportant redundància i incrementant la disponibilitat del servei.

Tots dos servidors són Stratum 0/1, ja que fan tant de rellotge de referència com d'Stratum 1, i els encaminadors del troncal de l'Anella Científica són Stratum 2.  Les institucions, per defecte, sincronitzen els seus encaminadors amb l'Stratum 2, però si alguna institució prefereix sincronitzar directament amb l'Stratum 1 pot sol·licitar-ho a anella [dot] serveisatsuport [dot] csuc [dot] cat.

El servidor de temps ajuda a mantenir un sincronisme horari acurat dels dispositius de xarxa garantint el bon funcionament de totes les aplicacions i permetent que els registres de les màquines siguin consistents.

Tots dos servidors són Stratum-1 i es basen en antenes i receptors GPS. A CSUC-CN és un Meinberg LANTIME/GPS/xHS i a CSUC-T, un Meinberg M200.