Accés obert

Els fonaments del moviment de l'Accés Obert (o Open Access, AO) es van establir a Budapest (2002), Bethesda (2003) i Berlín (2003) i es basa en la idea que els resultats de la recerca finançada amb diners públics han de ser de domini públic. Per a fer-ho possible existeixen principalment dues vies: dipositar les publicacions en repositoris (via verda) o publicar en revistes d'accés obert (via daurada).

En aquesta línia, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar al 2010 un document marc que va facilitar que les universitats catalanes aprovessin les seves polítiques institucionals d'accés obert (que es poden consultar a continuació).

Davant dels creixents requeriments de les entitats finançadores per publicar en AO les universitats catalanes van elaborar al 2015 unes bones pràctiques i una guia de recomanacions adreçades als investigadors per al compliment dels requisits de difondre en accés obert les publicacions resultants de projectes de recerca en el marc de la Llei de la ciència espanyola i de l'Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Al 2017 la Comissió de Vicerectors de recerca de l'Àrea de Ciència Oberta va acordar unes mesures afavoridores de l'AO que es basen en: canviar progressivament el model de pagar per llegir al de pagar per publicar, contenir el cost del sistema de comunicació científica, dipositar els articles científics publicats per la comunitat acadèmica en els repositoris institucionals i fomentar la transparència.


Polítiques institucionals
 

A continuació es recullen les diferents polítiques institucionals d'accés obert de les universitats de Catalunya: