Com connectar-se?

Per participar al servei de federació d'identitats com a institució i tenir la possibilitat d'oferir als seus usuaris accés als recursos federats, és necessari incloure un proveïdor d'identitat. Aquest ha de passar totes les comprovacions de qualitat, verificant el compliment de requisits tècnics i el model de confiança exigit a la federació, així com que la institució accepti les condicions d'ús de la federació.

A continuació, s'especifiquen els passos a seguir entre una universitat i el CSUC per afegir una IdP a la federació d'identitats:

 1. La universitat indica al CSUC el seu interès per connectar-se al servei de federació d'identitats.
   
 2. El CSUC informa la universitat dels requisits necessaris.
   
 3. La universitat compleix els requisits.
   
 4. La universitat indica al CSUC la URL amb les metadades de l'IdP.
   
 5. L'IdP de la universitat es connecta amb l’entorn de validació del servei de federació d'identitats.

  a) Els administradors del servei de federació d'identitats comprovaran que les metadades de l'IdP compleixen tots els aspectes indicats al model de relacions de confiança.

  b) La universitat realitzarà proves d'accés a un conjunt determinat de proveïdors de servei.
   
 6. Un cop verificat el proveïdor d'identitat a l'entorn de validació, s'inicia el procés de firma de Condicions d'Ús.
   
 7. Un cop validat i firmat el document de Condicions, el proveïdor d'identitat estarà actiu a l'entorn de producció del servei de federació d'identitats.