Impressió i reprografia

Implantat el 2015, l'actuació en l'àmbit d'impressió i reprografia del CSUC té l'objectiu de contractar de forma conjunta el servei d'impressió, inclosos còpia i digitalització, i d'explotació i gestió dels centres de reprografia per racionalitzar la impressió i homogeneïtzar l'equipament i els consumibles.

La solució permet adaptar el sistema per al desenvolupament de futurs projectes d'administració electrònica, racionalitzar i homogeneïtzar serveis de reprografia i evitar que la inversió de transformació sigui finançada per les universitats.

Ara mateix hi participen sis universitats (UB, UPC, UPF, UdL, URV i UVic-UCC) i el mateix CSUC.
 

Beneficis
 

 • Canviar el model d'impressió a pagament per full.
   
 • Reduir la despesa per un ús racional del sistema d'impressió i còpia.
   
 • Facilitar la digitalització.
   
 • Homogeneïtzar equips i consumibles.
   
 • Millorar l'eficiència del servei amb impressores multifunció d'alta productivitat.
   

Contacte

Si vols més informació sobre la consorciació de serveis TIC:

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
93 205 6464
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat