Telecomunicacions

Des de desembre de 2014 es contracten conjuntament els serveis de telecomunicacions corporatives tant fixes com mòbils, així com altres serveis de manteniment i suport. L'objectiu és facilitar l'evolució tecnològica del servei i aconseguir homogeneïtzar les solucions tecnològiques implantades a les universitats amb les millors condicions tant tècniques com econòmiques.

Actualment els serveis es proveeixen a nou universitats (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, UOC, URL-IQS i UVic-UCC) i tres centres de recerca (PCT de la UdG, CRG i IRBB).
 

Beneficis
 

 • Reduir i optimitzar els costos actuals dels serveis de telecomunicacions (en la primera adjudicació s'ha aconseguit un estalvi del 14,7%).
   
 • Evolucionar cap a un model de serveis unificats de telecomunicacions, amb una migració progressiva a sistemes i serveis de telefonia en IP.
   

Com funciona?
 

Els serveis de telecomunicacions es divideixen en quatre grans blocs:

 1. Serveis d'interconnexió d'edificis i telefonia fixa. Inclou el subministrament dels circuits portadors amb el seu equipament i la gestió del tràfic de telefonia fixa, sortint i entrant, i cap a i des de les xarxes de l'operador. A més, es renovarà la tecnologia del servei de telefonia fixa que cada universitat aplicarà al ritme pactat amb el proveïdor.
   
 2. Serveis de telefonia mòbil de veu i dades. Inclouen la prestació dels serveis de telefonia mòbil i la provisió i renovació dels terminals. A més, tant els serveis de telefonia fixa com els de telefonia mòbil estaran integrats a la xarxa de la universitat.
   
 3. Manteniment d'equips de telefonia analògica. Comprèn la gestió del manteniment de l'actual parc de centraletes de què disposen les universitats i dels equips específics associats.
   
 4. Manteniment d'equips de telefonia IP que conforma la gestió del manteniment de l'actual parc d'equips, centraletes i terminals IP de les universitats.

Contacte

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
93 205 6464
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat