Cuidatge

Base de dades bibliogràfica que inclou més de 22.000 referències d'articles publicats a revistes especialitzades en infermeria i ciències relacionades.

URL: http://teledoc.urv.es/cuidatge/

Tipus d'accés: Catalana

Tipus de recursos: Base de dades

Àrea de coneixement: Infermeria i disciplines afins

Matèria: Ciències de la salut

Idioma: Català

Proveïdor: Universitat Rovira i Virgili (URV)

Títols inclosos: Publicacions periòdiques que es reben a la Biblioteca de l'Escola d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. Podeu consultar la llista de títols a: http://teledoc.urv.es/cuidatge/revistescuidatge.htm 

Manuals d’usuari:

Manuals elaborats per les biblioteques del Consorci:

Condicions d’ús:

D'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents

Condicions d’accés:

Punts d'accés: qualsevol ordinador amb connexió a internet.

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat