Dancing with the network: Networked Performing Arts from the NOC

Data: 
19-04-2018 15.30 a 16.15
Lloc: 
Sala de Conferències, CSUC, Edifici Annexus, Gran Capità s/n, Barcelona

Maria Isabel Gandia (CSUC).

Les xarxes acadèmiques i de recerca han estat tradicionalment un entorn ideal per al desenvolupament de projectes de recerca i col·laboracions en l'àmbit científic. L'estabilitat, la baixa latència i la gran amplada de banda dels seus enllaços, fan que siguin òptimes per a la transferència de grans quantitats de dades científiques, tot i que també han afavorit la seva utilització per part d'institucions relacionades amb les arts escèniques.

Aquesta conferència, emmarcada dins el 7th SIG-NOC meeting, inclou diferents exemples d'ús de diferents tecnologies i amplades de banda des de la perspectiva dels Centres d'Operacions de Xarxa (Network Operations Centers, NOC) amb gràfics sobre la utilització de la xarxa per a cadascun dels casos explicats, amb imatges i anècdotes que es veuen en les col·laboracions en xarxa, amb la interacció entre tècnics i artistes.