Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya

La TSIUC va néixer l'any 2000 per reunir els integrants dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya. Avui dia, és un fòrum obert que afavoreix l'intercanvi d'experiències i la col·laboració.

 • Tecnologies per a la innovació docent

  L'edició de la TSIUC d'aquest any proposa, d'una banda, mostra les tendències i aplicacions de les TIC en el procés d'aprenentatge i, per l'altre, conèixer experiències de docència innovadores i futures.
 • Catàleg de serveis a la universitat i la recerca

  El propòsit de la TSIUC’16 és mostrar les tendències en nous serveis i com s’afronta el repte d’oferir un catàleg de serveis per al conjunt d’usuaris d’una institució, tant serveis propis com compartits. De l'altra, tractar els reptes als quals s'han d'enfrontar gestors i administradors de serveis TIC.
 • Gestió de riscos de les TIC

  El propòsit de la TSIUC'15 és tractar la importància d'una bona gestió de riscos de les TIC a la universitat i mostrar diverses experiències d'aquesta gestió en diferents entorns.
 • Reptes en Big Data a la universitat i la recerca

  L'edició de la TSIUC d'aquest any proposa, d'una banda, conèixer la utilitat de la implementació del Big Data i, per l'altra, mostrar diverses experiències d'ús que ja s'estan duent a terme a la universitat i la recerca.
 • Els departaments TIC del futur

  La TSIUC'13 té el propòsit de conèixer la visió que diferents experts tenen dels departaments TIC i la transformació que preveuen que s'hi produirà, en els propers 5-10 anys.
 • Eficàcia i eficiència en els serveis TIC

  El propòsit de la TSIUC'12 és mostrar com a través de bones pràctiques, tant tecnològiques com de model de gestió, es pot millorar l'eficàcia i l'eficiència en els serveis TIC.
 • Mobilitat i ubiqüitat

  La dotzena edició de la TSIUC té el propòsit de mostrar com mobilitat i ubiqüitat es recolzen en la xarxa per desenvolupar-hi noves aplicacions i serveis.
 • Reptes en la gestió d'infraestructures TIC

  El propòsit de la TSIUC'10 és identificar els reptes comuns en la gestió d'infraestructures i compartir coneixement i experiències.
 • Ús de les TIC per a la innovació docent

  La integració de les noves tecnologies en el dia a dia és quelcom cada cop més palès, no només a través de l'ús de nous aparells i ginys sinó per la proliferació de continguts que són accessibles a través d'ordinadors, telèfons mòbils, PDA... La informació, a més, es proveeix en diferents formats que contemplen, a més del text, l'àudio, el vídeo, etc.
 • e-Administració i Universitats

  La universitat, com les altres administracions públiques, està avançant cap a la modernització dels seus mecanismes i procediments amb la implantació efectiva de l'administració electrònica, procés que té com a eix principal la implantació segura i eficient de les TIC a la universitat.

Pàgines