Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya

La TSIUC va néixer l'any 2000 per reunir els integrants dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya. Avui dia, és un fòrum obert que afavoreix l'intercanvi d'experiències i la col·laboració.

 • Els dipòsits d'e-informació

  Les tecnologies de la informació i la comunicació han facilitat que la documentació cultural i científica es presenti en format digital. Aquest fet ha suposat nombrosos avantatges: agilitat i rapidesa en la producció, facilitat d'accés, difusió arreu del món, reducció de costos d'edició...
 • L'aprenentatge integrat a l'EEES: la confluència de recursos i tecnologia

  En la passada edició de la TSIUC es va parlar dels efectes que la consecució de l'EEES tindrà en els serveis informàtics de les universitats i es va debatre l'estat d'aquest procés d'adequació en el sistema universitari català. Enguany, es reprèn el debat centrant-lo en l'aprenentatge, paraula clau en la Declaració de Bolonya, en la qual l'ensenyament universitari passa de ser un sistema basat en la docència a un sistema basat en l'aprenentatge on l'estudiant pren part activa i esdevé el centre del sistema universitari.
 • L'efecte Bolonya als sistemes d'informació

  La TSIUC'05 es proposa ésser un espai perquè els integrants de les universitats reflexionin sobre els efectes que la consecució de l'EEES tindrà en els seus sistemes informàtics i debatin l'estat actual d'aquest procés d'adequació en el sistema universitari català.
 • La certificació digital a la universitat: agilització de processos i reducció de costos

  La TSIUC'03 va tractar el rol estratègic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la universitat. Les TIC ja han posat de manifest noves formes de treballar i cooperar, com és el cas de l'Administració Oberta de Catalunya en l'àmbit públic. Per tirar endavant aquest servei a la xarxa va constituir-se l'Agència Catalana de Certificació (CATCert) com a entitat proveïdora de serveis de seguretat, tant jurídica com tecnològica, a les administracions i organismes públics catalans.
 • El rol estratègic de les TIC a la universitat

  Una de les conclusions de la TSIUC'02, dedicada a reflexionar sobre els models de gestió de Serveis Informàtics, destacava la importància de la visió estratègica que sobre les diferents aplicacions de les TIC han de tenir els equips de govern de les universitats com a eina per la definició del model.
 • Models de gestió dels Serveis Informàtics

  Les universitats catalanes estan clarament immerses en l'ús intensiu de les tecnologies més avançades en els àmbits de la informàtica i de les telecomunicacions i en la seva aplicació en les diferents àrees de la seva activitat: la recerca, la docència, els serveis als usuaris i la pròpia organització interna.
 • Gestió de la Qualitat dels Serveis Informàtics

  En el panorama actual de les administracions públiques, cada cop més orientades al ciutadà, tant en el catàleg de serveis disponibles com en la qualitat dels mateixos, s'ha fet imprescindible l'aprofitament de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a tots els nivells.
 • Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC)

  La Protecció de Dades Personals a la Universitat La utilització massiva de la tecnologia de la informació en la vida quotidiana està portant a un gran emmagatzemament informàtic de qualsevol mena de dades. Evidentment que moltes d'elles es refereixen a persones en particular i és veritat que convenientment tractades i creuades es pot obtenir un íntim coneixement d'un individu singular i/o d'una col·lectivitat específica.

Pàgines