Condicions d'ús

Poden sol·licitar certificats digitals les institucions adherides a l'Anella Científica o vinculades amb aquestes, per al seu personal o el seu maquinari. Per demanar-los, les institucions han de signar un acord amb nosaltres. En aquest acord, la institució entra a formar part del Servei de Certificació Digital com a Entitat de Registre Virtual (ERV) i ha de designar els següents representants:

Responsable del servei

Actua d'enllaç entre la institució i nosaltres, i s'encarrega de lliurar les targetes amb xip criptogràfic i els certificats, d'informar de les seves obligacions i responsabilitats, i de recopilar i custodiar els fulls de lliurament de subscriptor i de posseïdor.

Sol·licitant

Realitza les sol·licituds d'emissió, suspensió, habilitació, revocació i renovació dels certificats d'acord amb els procediments subministrats.

Certificador

Aporta la justificació documental necessària per al nostre registre d'usuaris i la posterior emissió de certificats.

Si es produeixen canvis en els representants de l'ERV, cal omplir la fitxa de subscriptor i enviar-la per correu electrònic a resp_scdatcsuc [dot] cat.

Cada tipus de certificat té unes determinades condicions d'us que trobaràs al web de CATCert (consulta només les del grup EC-UR).

Els preus públics del servei de certificació digital del CSUC es regiran pels preus públics establerts pel Consorci AOC.

Contacte

Per formalitzar l'acord per sol·licitar certificats:

Gorka Roldan
Cap de Clients i Projectes
gorka [dot] roldanatcsuc [dot] cat
93 205 2525