Descripció del servei

La plataforma de Gestió dels Programes Interuniversitaris proveeix a cadascuna de les universitats participants en un programa interuniversitari un entorn en el qual pot facilitar i obtenir informació acadèmica vinculada a la docència que imparteix, permetent l'intercanvi de fitxers que contenen dades acadèmiques. Aquests fitxers són accessibles i catalogats per tots els participants en funció del programa i la universitat que ha generat la informació.

Aquesta plataforma ofereix:

  • Mantenir un catàleg bàsic de programes interuniversitaris
  • Permetre l'intercanvi ordenat de fitxers relatius al programes
  • Disposar de fitxers de matrícules, d'expedients i d'informació associada als convenis signats entre les universitats
  • Gestionar usuaris i perfils d'accés

La plataforma de Gestió dels Programes Interuniversitaris s'allotja en el nostre clúster d'e-Administració amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa UPCnet.