Institucions participants

Les institucions que utilitzen la plataforma de Gestió dels Programes Interuniversitaris són:

  • Universitat de Barcelona.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Universitat Politècnica de Catalunya.
  • Universitat Pompeu Fabra.
  • Universitat de Girona.
  • Universitat de Lleida.
  • Universitat Rovira i Virgili.
  • Universitat Oberta de Catalunya.