Descripció del servei

La Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals (PCCD) permet per gestionar i utilitzar de forma segura, controlada i centralitzada els certificats digitals de les universitats. Aqueta plataforma ofereix:

 • Una integració transparent.
  • Tots els certificats es troben en un repositori únic, controlat i segur.
  • Tots els certificats són visibles i accessibles (com si estiguessin instal·lats en al propi PC).
 • Evita la còpia i impossibilita el robatori.
  • Els certificats es troben instal·lats en un aparell centralitzat.
  • Normalment es troben distribuïts sense control en els equips informàtics.
 • Establiment de polítiques d’ús i signatura.
  • Limitació de l’ús dels certificats als que un usuari té accés i sobre quines pàgines o serveis web pot actuar.
  • Control horari i d’ubicació.
  • Autenticació per un segon factor (PIN).
  • Realització de diferents tipus de signatures.
 • Auditoria detallada de l’ús.
  • Registre de totes les operacions realitzades amb els certificats.
 • Gestió centralitzada del cicle de vida.
  • Evita fer accions tècniques a cada estació de treball per eliminar o introduir nous certificats a usuaris.
  • El cicle complet de l’administració del sistema es realitza sobre un únic web d’administració central.
  • Càrrega delegada i remota de certificats.
 • Compatibilitat amb les solucions corporatives existents.
  • Integració amb el sistema de credencials corporatiu.
  • Facilitat de registre d’esdeveniments en sistema remot.
 • Integració transparent i segura amb el client.
  • Distribució automàtica de certificats arrel i de correu electrònic.
  • Els certificats locals es poden seguir utilitzant.
  • El tràfic entre servidor i client és segur mitjançant SSL i AES 256.

A més, la plataforma garanteix:

 • Disposar del certificat sempre disponible.
 • Evitar el robatori o l’ús incontrolat de certificats digitals.

La Plataforma de Custodia de Certificats Digitals s'allotja en el nostre clúster d'e-Administració amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa Innevis.