Institucions participants

Les institucions que utilitzen la plataforma d'e-Registre són:

  • La Universitat de Barcelona
  • La Universitat Rovira i Virgili
  • La Universitat de Lleida