Descripció del servei

La plataforma e-Arxiu és un servei de preservació i arxiu electrònic que garanteix que els expedients/documents que genera o rep una organització en l'exercici de les seves funcions es mantinguin íntegres, fiables, autèntics i accessibles al llarg del seu cicle de vida.

La introducció de documents electrònics genera la necessitat de preservar aquests objectes digitals de forma que es garanteixi la seva integritat, confidencialitat i accessibilitat a llarg termini, i que es conservi la seva validesa jurídica. Per preservar aquests documents electrònics, al CSUC oferim a les universitats una plataforma comuna d'arxivat electrònic. Aquesta plataforma garanteix que els documents continguts es conservaran de forma segura, que la signatura electrònica que incorporen serà plenament vàlida i que podran recuperar-se i visualitzar-se en qualsevol moment.

La plataforma d'e-Arxiu ofereix:

  • Resol l'obligació de les administracions publiques de conservar i protegir els documents electrònics amb totes les garanties de seguretat, integritat i autenticitat.
  • Garanteix que els documents continguts es conservaran de forma segura al llarg del temps i que podran ser recuperats i visualitzats en qualsevol moment.
  • Assegura que les signatures electròniques que incorporen els documents seran plenament vàlides en tot moment.

La plataforma d'e-Arxiu s'allotja en el nostre clúster d'e-Administració amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari pel Consorci Administració Oberta de Catalunya.