Institucions participants

Les institucions que utilitzen la plataforma de e-Arxiu són:

  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat Oberta de Catalunya