Què és la signatura electrònica i el portafirmes

La signatura electrònica és una signatura digital que s'ha emmagatzemat en un suport maquinari, mentre que la signatura digital es pot emmagatzemar tant en suports de maquinari com de programari. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la signatura manuscrita.

De fet, una signatura electrònica és una signatura realitzada per mitjans electrònics. És a dir, és aquella signatura realitzada mitjançant codis que poden ser caràcters (per exemple el PIN), codis digitalitzats de part del nostre cos (per exemple la signatura biomètrica) i també pot ser realitzada per codis complexos (per exemple la signatura digital).

El portafirmes és una carpeta o cartera on hom posa les cartes o altres documents abans de presentar-los a la signatura, en aquest cas, de forma digital, permetent signar els documents a través de signatura electrònica.