Descripció del servei

La plataforma de vot electrònic (e-Vot) permet la realització de processos electorals i consultes de forma electrònica i incorpora tots els models electorals de les universitats.

Ofereix

  • Un portal d'accés als processos electorals oberts, des d'on els votants poden realitzar les votacions.
  • Una eina de gestió que permet a les universitats configurar unes eleccions (definir data i termini de l'elecció, crear el cens i la Mesa electoral, publicar resultats, fer estadístiques...).

Garanteix

  • Integració amb qualsevol sistema informàtic per a la seva administració.
  • Anonimat del procés de votació.
  • Un recompte ràpid i precís dels vots, i la realització d'auditories.
  • Una millor accessibilitat per als votants cecs i discapacitats que el vot tradicional.

La plataforma d'e-Vot s'allotja en el nostre clúster d'e-Administració amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa Scytl Secure Electronic Voting.