Preguntes més freqüents

Com assegura la plataforma tot el procés de votació?

La plataforma d'e-Vot proporciona seguretat a tot el procés de votació (des dels votants individuals fins a la Mesa electoral), evitant així el risc d'atacs interns per part dels administradors de sistemes. Els vots són xifrats i signats digitalment pels votants en els seus dispositius de votació (ordinadors) abans de ser emesos. La clau privada per desxifrar els vots és dividida en fragments que es distribueixen entre els membres de la Mesa electoral abans del començament de l'elecció. Al final de l'elecció, un nombre mínim predefinit de membres de la Mesa electoral han de reunir-se per reconstruir la clau privada i desxifrar els vots.

Com garanteix la plaforma la privacitat dels votants?

Els vots són xifrats en els dispositius de votació dels votants abans de ser emesos. Només la Mesa electoral (mitjançant la col·laboració dels seus membres) pot reconstruir la clau privada i desxifrar els vots. Aquest procés es duu a terme en un servidor aïllat i físicament segur, aplicant una tècnica de mixing, que trenca la correlació entre la identitat dels votants i els vots desxifrats per garantir la privacitat.

Com es protegeix la integritat dels vots?

Els vots emmagatzemats en els servidors de votació estan protegits criptogràficament (xifrats i signats digitalment) en tot moment i, per tant, ningú els pot manipular, ni tan sols els administradors de sistemes amb accés privilegiat a aquests servidors.

Com evita la plataforma l'addició de vots falsos?

Un cop xifrats, els vots són signats digitalment pels votants. Els certificats digitals utilitzats pels votants per signar digitalment els seus vots xifrats poden ser certificats digitals preexistents o certificats digitals generats ad-hoc per a una elecció específica. Abans de desxifrar els vots, la Mesa electoral verifica que les signatures digitals dels vots pertanyin a votants vàlids. Els vots amb una signatura digital invàlida són apartats per una auditoria posterior.