eBook Collection (EBSCOhost)

Llibres electrònics (abans conegut com NetLibrary).

Recurs: e-subscrit

URL: http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=nlebk

Tipus d'accés: Compra

Tipus de recursos: Llibre electrònic

Àrea de coneixement: Humanitats i Ciències Socials

Matèria: Ciències socials i humanes

Idioma: Anglès

Proveïdor: EBSCO

Títols inclosos: La majoria dels títols són en anglès (1.191 de subscripció i 3.453 de lliure accés) i, per tant, s'ha de seleccionar en el quadre de cerca aquest idioma. Si voleu cercar en castellà (8 títols de subscripció), s'ha de seleccionar aquest idioma.

  • Podeu consultar la llista de títols (1.200 adquirits més 3.400 aprox. de lliure accés) a eBook Collection titles
  • Excel amb els 1.200 títols adquirits

Manuals d’usuari:

De proveïdor:

Elaborats per biblioteques del Consorci:

Condicions d'ús:

Ús privat: d'acord amb la Llei de Propietat Intel·lectual es poden reproduir els continguts d'aquest recurs per a ús privat, sempre que la còpia es faci amb finalitats d'estudi, docència o recerca i sense ànim de lucre. Qualsevol altre ús d'aquests materials ha de comptar amb l'autorització expressa del proveïdor. En tots els casos caldrà assenyalar la font d'on s'han obtingut els documents. Vegeu també: http://web.b.ebscohost.com/ehost/external?sid=c8082286-2774-4577-a710-fef07da0fb9f%40sessionmgr103&vid=1&hid=129

Ús de lectors de llibres electrònics: es pot fer la descàrrega (secció a secció) en el lector Reader Sony (no en altres models) o en qualsevol lector de pdf (p. ex.: PDAs). També permet descarregar els continguts en format ePub, adaptant la mida de la lletra a l'amplada del visor (ebooks, dispositius mòbils, etc.). Nota: el visor ePub no està disponible per a tots els títols, o en versions d'Internet Explorer 7 o 8.

Ús de dispositius mòbils: recurs disponible a l'aplicació "The EBSCO eBooks app" descarregable a través de Google Play o iTunes. Més informació a: https://www.ebscohost.com/ebooks/user-experience/downloading-ebooks (en anglès).

Condicions d'accés:

Punts d'accés: terminals de la xarxa informàtica de les universitats i biblioteques vinculades a la llicència signada pel CSUC: UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UJI, UIB, UdA.

Nombre d'usuaris simultanis: Il·limitat. Préstec mínim d'una hora i màxim consultar biblioteca: durant aquest temps, el llibre és d'ús exclusiu per a un sol usuari. Ningú més no el pot consultar fins que hagi conclòs el període de préstec o bé el primer usuari l'hagi cancel·lat prement el botó "Return". Es pot retornar des de l'escriptori, lector d'ebooks o a través d'un smarthphone.

Accés perpetu al fons: a petició del CBUC, OCLC facilitaria còpies en DVD o similar dels llibres adquirits.

Informació per al bibliotecari (accés restringit a membres del CSUC)