El CSUC

Al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) compartim o mancomunem serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.

Estem integrats per la Generalitat de Catalunya i deu universitats catalanes (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL i UVic-UCC).

 • El Consorci

  Serveis a universitats públiques i privades, centres i instituts de recerca, biblioteques, i altres entitats que participen en projectes d'R+D+I.

 • Organització

  Disposem de diferents òrgans de govern i assessors, i d'una plantilla de personal estructurada en diferents àrees.

 • Línies d'activitat

  Proporcionem un ampli ventall de serveis com ara supercomputació, comunicacions avançades, recursos per a biblioteques, repositoris digitals, administració electrònica i altres serveis i compres conjuntes.

 • Gestió econòmic-financera

  Gestionem els recursos econòmics de forma eficient. Consulta els pressupostos, els comptes anuals i informes d'auditoria.

 • Infraestructura tecnològica

  Oferim una infraestructura tecnològica especialitzada, flexible i escalable amb la creació d'entorns virtualitzats.

 • Premsa, difusió i formació

  Difonem les notícies i activitats de formació més rellevants, i et proporcionem material gràfic, com ara logotips i imatges.

 • Seu electrònica

  En aquest espai trobaràs les nostres licitacions, convenis i encàrrecs de gestió i ofertes de treball, entre altres.