Visió històrica

Els supercomputadors són els computadors amb la tecnologia més avançada, que els situa al capdavant en capacitat de processament i velocitat de càlcul.

Els primers supercomputadors es basaven en tecnologia vectorial, on les instruccions operaven sobre conjunts de dades en lloc d'unitats escalars.

El 1995, vam instal·lar el primer equip amb processadors escalars, amb una capacitat de càlcul que superava amb escreix els vectorials. 

Aquests són els supercomputadors instal·lats des de l'any 1991: 
  • IBM 3090/600 J, instal·lat l'any 1991, en funcionament fins al 1995, i amb una potència de càlcul de 0,83 Gflop/s.
  • CRAY X-MP, instal·lat l'any 1991, en funcionament fins al 1993, i amb una potència de càlcul de 0,24 Gflop/s.
  • CRAY Y-MP, instal·lat l'any 1992, en funcionament fins al 1997, i amb una potència de càlcul d’1,33 Gflop/s.
  • IBM SP2, instal·lat l'any 1995, en funcionament fins al 2004, i amb una potència de càlcul de 27,41 Gflop/s. 
  • HP V2250; V2500, instal·lat l'any 1998, en funcionament fins l’any 2005, i amb una potència de càlcul de 28,16 Gflop/s. 
  • HP N4000, instal·lat l'any 1999, en funcionament fins l’any 2006, i amb una potència de càcul de 14,08 Gflop/s. 
  • HPC320+Beowulf DS10, instal·lats l'any 2001, en funcionament fins al 2008, i amb una potència de càlcul de 53,31 Gflop/s i 9,60 Gflop/s, respectivament. 
  • HP rx2600, instal·lat l'any 2003, en funcionament fins al 2009, i amb una potència de càlcul de 8,00 Gflop/s.
  • HP GS1280, instal·lat l'any 2003, en funcionament fins al 2009, i amb una potència de càlcul de 36,80 Gflop/s.
  • SGI Altix 3700 Bx2, instal·lat l'any 2005, en funcionament fins el 2011, i amb una potència de càlcul de 819,20 Gflop/s.